top of page
Thiết kế chưa có tên (3).png

Gia tăng thu nhập từ Homestay của bạn

KHÔNG MẤT THÊM CÔNG SỨC!

​DAYLADAU HAPPYSTAY

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/1515/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015;

 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/1515/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

 • Căn cứ Luật Nhà ở số 65/1514/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2014;

 • Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 66/1514/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2014;

 • Luật Giao dịch điện tử số 51/1505/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2015

 • Nghị định số 52/1513/NĐ-CP ngày 16/5/2015 về thương mại điện tử.

Điều 1. Định nghĩa và giải thích

Trong Thỏa Thuận này và các Phụ lục kèm theo (nếu có), trừ khi ngữ cảnh đòi hỏi rõ ràng một cách hiểu khác, các từ/cụm từ sau đây được giải thích như sau:

    a) “Bên A” là Ông/Bà – hiện đang sở hữu hoặc có quyền chiếm hữu, sử dụng hợp pháp một hoặc nhiều Chỗ Nghỉ đang có nhu cầu tìm kiếm Khách Hàng để cho thuê lại dài ngày hoặc ngắn ngày thông qua trang mạng điện tử mà Bên B đang là chủ sở hữu.

    b) “Bên B”  là Công ty Cổ phần Dayladau - đơn vị cung cấp công nghệ, có nền tảng bán hàng, marketing và công cụ quản lý bán hàng nhằm hỗ trợ dịch vụ lưu trú mà không kinh doanh dịch vụ lưu trú để qua đó giới thiệu đến khách thuê Chỗ Nghỉ của Bên A thông qua website chính thức www.dayladau.com

    c) “Hệ Thống Platform” nghĩa là (các) trang web, ứng dụng, công cụ, nền tảng số hoặc các thiết bị khác thuộc sở hữu của Bên B mà trên đó dịch vụ được cung cấp sẵn.

    d) “Chỗ Nghỉ” là căn hộ/biệt thự/nhà/homestay mà Bên A sử dụng cho khách ở và có đăng tải thông tin lên Hệ Thống Platform.     

    e) “Khách Hàng” là Khách Hàng truy cập vào nền tảng hoặc Khách Hàng của Chỗ Nghỉ.

    f) “Doanh Thu” là tổng số tiền mà Bên B nhận được thông qua việc Khách Hàng đặt Chỗ Nghỉ của Bên A trên Hệ Thống Platform và được tính theo tuần. Số tiền được đề cập ở đây là số tiền Khách Hàng thanh toán bao gồm: tiền phòng, phụ thu (nếu có) (phụ thu này được hiểu là ở thêm giờ, không bao gồm các dịch vụ đi kèm khác của Bên A như: ăn sáng, cafe, tour, taxi....), không bao gồm tiền thuế GTGT.

    g) “Quyền sở hữu trí tuệ” là bất kỳ sáng chế, bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu, quyền thiết kế, kiểu dáng, thương hiệu, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bí quyết, mô hình tiện ích, thiết kế hoặc bất kỳ ứng dụng cho bất kỳ quyền, bí quyết, thương mại hoặc tên doanh nghiệp, hoặc các quyền hoặc nghĩa vụ tương tự khác dù đã đăng ký hoặc không đăng ký hoặc Quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong bất kỳ lãnh thổ hoặc thẩm quyền nào trên thế giới. 

    h) “Sự Kiện Bất Khả Kháng” là bất kỳ sự kiện nào sau đây ảnh hưởng đến Khách Hàng và chỗ ở/tài sản, bao gồm nhưng không giới hạn như: các hiện tượng thiên tai, hoả hoạn, chiến tranh tại bất kỳ địa phương hoặc quốc gia như tình trạng khẩn cấp, xâm lăng hoặc chính sách được ban hành, triển khai, áp dụng sau thời điểm Khách Hàng hoàn tất thao tác đặt phòng được ban hành bởi cơ quan có thẩm quyền của địa phương đó, hoặc tình huống khẩn cấp khiến Khách Hàng không thể di chuyển đến Chỗ Nghỉ như dự định trước đó.

    i) “Phí Hoa Hồng” là khoản tiền mà Bên A có nghĩa vụ thanh toán cho Bên B hoặc khoản tiền mà Bên B được quyền giữ lại thông qua việc hỗ trợ dịch vụ lưu trú, qua đó giới thiệu đến Khách Hàng Chỗ Nghỉ của Bên A qua website chính thức www.dayladau.com hoặc các ứng dụng khác trong Hệ Thống Platform trong thời hạn Thỏa Thuận.

Điều 2. Thông tin và điều kiện của Chỗ Nghỉ

    2.1. Bên B có quyền kiểm tra và xác thực những thông tin mà Bên A cung cấp trong quá trình hợp tác. Việc Bên B kiểm tra, xác thực thông tin mà Bên A cung cấp không đồng nghĩa với việc Bên B sẽ liên đới chịu trách nhiệm đối với nội dung đó.

    2.2. Thông tin Chỗ Nghỉ của Bên A như sau:

    2.3. Loại hình căn hộ: Căn Hộ Dịch Vụ Cho Thuê Nhà Để Ở 

    2.4. Địa chỉ: 

    2.5. Diện tích sử dụng: 

    2.6. Các thông tin về Chỗ Nghỉ sẽ được đưa vào Hệ Thống bao gồm cả hình ảnh và mô tả, tiện nghi và dịch vụ của Chỗ Nghỉ và các phòng có sẵn để đặt phòng, chi tiết về mức giá (bao gồm tất cả các loại thuế, lệ phí, phụ phí và lệ phí áp dụng) sẽ tuân theo các định dạng và tiêu chuẩn do Bên B cung cấp. Bất kỳ thông tin nào khi Bên B phát hiện ra không chính xác hoặc không đầy đủ hoặc vi phạm các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận này, Bên B có quyền hủy bỏ ngay lập tức.

    2.7. Bên A phải đảm bảo rằng thông tin về Chỗ Nghỉ luôn là sự thật, chính xác, không gây hiểu nhầm và sẽ cập nhật khi có thay đổi bất kỳ thông tin nào.

Điều 3. Hình thức hợp tác và Cơ chế tài chính

    3.1. Hình thức hợp tác

Đây là Thỏa Thuận hợp tác kinh doanh – chia sẻ Doanh Thu 20/80. Đối với hình thức hợp tác này: (doanh thu booking phòng, không bao gồm các dịch vụ khác nếu có)

 • Bên B cung cấp các dịch vụ sau: Quản lý kinh doanh trên nền tảng trực tuyến; chăm sóc Khách Hàng online 24/7; tư vấn về thẩm mỹ kiến trúc phù hợp nhất với mục đích kinh doanh; marketing, quảng bá Chỗ Nghỉ trên các trang mạng; tối ưu hóa Doanh Thu.

 • Bên A cung cấp  các dịch vụ sau: Dịch vụ lưu trú, cung cấp Chỗ Nghỉ cho Khách Hàng;, ăn uống tại khu Pantry của bên A chi trả chi phí hoạt động của Chỗ Nghỉ bao gồm như chi phí điện, nước, internet, wifi…; chi phí phục vụ phòng, dọn dẹp,,...tại Chỗ Nghỉ cho Khách Hàng.

    3.2. Cơ chế tài chính 

    a) Đối với mỗi lần đặt phòng được thực hiện trên Hệ Thống Platform của Bên B bởi Khách Hàng cho một Chỗ Nghỉ, Bên B sẽ nhận toàn bộ khoản thanh toán từ Khách Hàng. Tỉ lệ hợp tác phân chia được xác định là 20:80, trong đó Bên B sẽ giữ lại 20% Doanh Thu trước VAT và chuyển về tài khoản được Bên A đăng ký 80% Doanh Thu còn lại.

    b) Đối chiếu Doanh Thu: Bên A theo dõi doanh thu đặt phòng cụ thể từ ứng dụng Dayladau for Partner do bên B cung cấp. 

    c) Các khoản thuế hoặc lệ phí áp dụng của quốc gia, chính phủ, tỉnh, bang, thành phố, địa phương và các loại thuế khác, phí và phụ phí được tính trong giá được cung cấp tại thời điểm đặt phòng của khách vào Hệ Thống Platform của Bên B.

    d) Trong trường hợp có tranh chấp giữa Bên A và bên B thì tiền hoa hồng của bên B và doanh thu của bên A sẽ vẫn được thanh toán đúng hạn theo các điều khoản của Thỏa Thuận này, bất kể đang xảy ra tình trạng tranh chấp.

    e) Để thực hiện nghĩa vụ thanh toán của Bên B cho bên A sau khi các Bên chấm dứt Thỏa Thuận này, các khoản tiền gửi, hoặc bất kỳ số dư nào sau khi trừ đi các khoản nợ thiếu hụt và các khoản thanh toán khác (nếu có), Bên B sẽ thực hiện hoàn trả cho Bên A trong vòng 10 ngày kể từ ngày Thỏa thuận được chấm dứt. 

 

Điều 4. Phương thức thanh toán

    4.1. Kỳ thanh toán: Định kỳ mỗi tuần một lần, vào ngày thứ 2 đầu tuần, nếu như ngày thanh toán trùng với ngày nghỉ lễ thì bên B có nghĩa vụ gửi email thông báo cho bên A về ngày thanh toán cụ thể.  Bên B thanh toán cho Bên A phần Doanh Thu mà Bên A được hưởng căn cứ vào số dư Ví của Bên A được hiển thị trong ứng dụng Dayladau Partner. 

Ngày thanh toán được ấn định là Thứ 2 hàng tuần. Bên B không được phép thanh toán chậm quá 3 ngày kể từ ngày thanh toán định kì.  

    4.2. Phí chuyển khoản: Bên chuyển tiền chịu phí chuyển tiền theo biểu phí của ngân hàng
chuyển tiền.

    4.3. Thông tin chuyển khoản của Bên A:

       - Tên chủ tài khoản: 

       - Tài khoản VND số: 

       - Tên Ngân hàng: 

    4.4. Khi có phát sinh, nếu Bên A cho rằng thống kê của Bên B có sai sót, Bên B sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý thanh toán bù (nếu có) cho phần phát sinh vào tháng kế tiếp.

 

Điều 5. Đặt phòng và khiếu nại

    5.1. Khi Khách Hàng đặt phòng trên Hệ Thống Platform của Bên B, Bên A sẽ nhận được xác nhận cho mỗi lượt đặt phòng được thực hiện, xác nhận sẽ bao gồm ngày đến, số đêm, loại phòng, giá phòng, tên khách, số điện thoại khách. Chi tiết (gọi chung là "Dữ liệu Khách Hàng") và các yêu cầu cụ thể khác do Khách Hàng đưa ra. Bên B đảm bảo nhận được khoản thanh toán đúng bằng tổng giá trị đơn đặt phòng trước khi xác nhận sự thành công của đơn đặt phòng của Khách Hàng.

    5.2. Bên B có nghĩa vụ chấp nhận đề nghị đặt Chỗ Nghỉ của Khách Hàng và sẽ xử lý việc đặt phòng trực tuyến phù hợp với thông tin Chỗ Nghỉ trên Hệ Thống Platform vào thời điểm đặt phòng đã được thực hiện và xác nhận đặt phòng, bao gồm bất kỳ thông tin bổ sung và/hoặc mong muốn được thực hiện bởi Khách Hàng.

Giá cho thuê: Bên A được toàn quyền quyết định việc thiết lập giá phòng và quảng cáo các chính sách về giá phòng cũng như chương trình khuyến mãi cho khách thuê vào từng thời điểm thích hợp nhưng phải thông báo cho Bên B ít nhất 5 ngày trước ngày có giá phòng có thay đổi. Giá phòng sẽ được áp dụng ngay sau khi Bên B nhận được thông báo.

    5.3. Tiền cọc cơ sở vật chất: Bên B thu cọc với các nhóm khách trên 4 người và có trách nhiệm thông báo cho Khách hàng biết trước về khoản tiền này. Bên A có trách nhiệm kiểm tra tình trạng cơ sở lưu trú, thông báo cho bên B để bên B hoàn trả lại khoản tiền này cho khách hàng trong vòng 24h kể từ thời điểm khách hàng checkout. 

    5.4. Hủy/từ chối lịch đặt phòng của Khách Hàng: Căn cứ vào số phòng trống Bên A cập nhật cho bên B, Bên A không được quyền từ chối Khách Hàng đã đặt phòng trong suốt thời hạn Thỏa Thuận này có hiệu lực. Trường hợp Bên A từ chối nhận khách thuê trong thời hạn Thỏa Thuận, Bên A phải đền bù 100% số tiền của khách đặt phòng đó cho Bên B. Tuy nhiên Bên A có quyền từ chối nhận khách nếu phát hiện Khách hàng có hành vi không đúng mực, có biểu hiện sử dụng chất kích thích, visa, hộ chiếu, căn cước công dân hết hạn.....mà không phải chịu trách nhiệm đền bù cho bên B. Bên B có trách nhiệm giải quyết khiếu nại và khoản tiền đặt phòng khách hàng đã chuyển mà không gây ảnh hưởng đến hình ảnh của bên A. 

    5.5. Khi Khách Hàng hủy đặt phòng: Trừ khi các Bên có Thỏa Thuận khác bằng văn bản, trường hợp Khách Hàng hủy đặt phòng (mức cọc phòng hiện nay đang được quy định là 50% giá trị booking, trước 02 (hai) ngày checkin sẽ thanh toán nốt), các Bên thống nhất rằng Khách Hàng sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền đã đặt cọc trước nếu thời gian báo trước là ít nhất 07 (bảy) ngày tính từ thời điểm báo hủy đặt phòng đến thời điểm đã đặt phòng trước đó. Nếu Khách Hàng báo trước từ 2 – 7 ngày thì Bên B sẽ hoàn trả 50% phí phòng cho Khách Hàng (mất 100% khoản cọc nếu Khách Hàng mới đặt cọc), trong trường hợp Khách Hàng cần đổi ngày vì việc phát sinh không sử dụng phòng được vào ngày nhận phòng, bên B sẽ thu thêm 30% phí đổi phòng/ giá trị booking. Các khoản này vẫn được tính là Doanh Thu làm cơ sở tính Phí Hoa Hồng cho Bên B và Doanh Thu cho Bên A. Bên B có trách nhiệm thông báo với Khách Hàng các quy định về thời hạn hủy đặt phòng nêu trên để đảm bảo quyền lợi cho Khách Hàng.

    5.6. Bên B có quyền hủy đặt phòng ngay lập tức và không phải chịu trách nhiệm vật chất nào cho Bên A đối với trường hợp phát hiện Bên A có hành vi gian dối về các thông tin, tiện ích của Chỗ Nghỉ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình sử dụng của khách thuê nếu khách sử dụng dịch vụ. Mọi thiệt hại phát sinh Bên A phải chịu trách nhiệm.

    5.7. Sự Kiện Bất Khả Kháng*: Trong trường hợp xảy ra, Bên A sẽ không tính phí (hoặc sẽ hoàn trả (nếu có)) cho Khách Hàng bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng bất kỳ khoản phí, chi phí mà Khách Hàng đã thanh toán trước đó. Trường hợp này Bên A sẽ thông báo cho Bên B trong vòng 2 ngày làm việc sau khi Khách Hàng trả phòng và/hoặc thông báo hủy dịch vụ hợp lệ.

Sự Kiện Bất Khả Kháng được coi là điều kiện để áp dụng chính sách không tính phí (hoặc hoàn trả (nếu có)) được nêu ở trên khi xảy ra trong vòng 07 (bảy) ngày tính từ thời điểm xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng đến thời điểm đặt phòng xác định trước đó.

Bên B sẽ không tính Phí Hoa Hồng trong trường hợp việc xảy ra do Sự Kiện Bất Khả Kháng.
(*) Sự Kiện Bất Khả Kháng được định nghĩa như sau: là những sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể tiên liệu được và không thể khắc phục được như lũ lụt, động đất, núi lửa, chiến tranh, dịch bệnh. 

Điều 6. Nghĩa vụ thuế 

    Các Bên tự chịu trách nhiệm kê khai, nộp các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) liên quan đến phần dịch vụ và các khoản Doanh Thu mà Bên đó cung cấp/có được. Bên còn lại có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ trong việc xác nhận các hồ sơ, bảng, biểu cần thiết nhằm phục vụ cho hoạt động kê khai, báo cáo tài chính.

Điều 7. Cấp phép tiếp thị và quảng cáo 

    7.1. Bên A cho phép Bên B cấp quyền và giấy phép không độc quyền, không có phí bản quyền trên toàn thế giới để:

       a) Sử dụng, tái sản xuất, sao chép, phân phối, truyền đạt và cung cấp bằng bất kỳ phương pháp nào và các nội dung về hình ảnh, thông tin của Chỗ Nghỉ theo quy định Bên B theo Thỏa Thuận này và cần thiết cho Bên B cho thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo Thỏa Thuận này; 

       b) Sử dụng, tái sản xuất, sao chép, xử lý, phân phối, trình bày và sử dụng (bao gồm  việc thực hiện công khai, sửa đổi, điều chỉnh, truyền đạt, sao chép và cung cấp cho công chúng dưới bất kỳ hình thức nào) các thông tin về Chỗ Nghỉ.

    7.2. Bên B có thể cung cấp, tiết lộ Thông tin Chỗ Nghỉ và các ưu đãi đặc biệt của Chỗ Nghỉ cung cấp trên Hệ Thống Platform cùng tất cả các quyền, giấy phép khác được nêu ra trong Thỏa Thuận này thông qua hoặc phối hợp với trang web, ứng dụng, nền tảng, công cụ hoặc thiết bị khác của công ty trực thuộc và hoặc Bên thứ ba.

    7.3. Bên B trao đổi, cung cấp cho Bên A kế hoạch marketing, tiếp thị chung của nền tảng hoặc riêng cho các phòng của Bên A (nếu có) nhằm mục đích để Bên A hiểu rõ được sản phẩm của Bên A đang được truyền thông như thế nào. 

Điều 8. Cam kết của các Bên

    a) Các Bên sẽ luôn đảm bảo cung cấp cho Khách Hàng những dịch vụ phù hợp theo tiêu chuẩn gói dịch vụ mà Khách Hàng đã đặt nhằm mang đến cho Khách Hàng trải nghiệm dịch vụ ưng ý nhất;

    b) Thống nhất, trung thực trong việc cung cấp, giải thích các thông tin liên quan đến phạm vi dịch vụ mà các Bên cung cấp cho Khách Hàng; đồng thời không tự ý cung cấp thông tin của Bên còn lại cho Khách Hàng hoặc Bên thứ ba nào khác nếu không có sự đồng ý của Bên sở hữu thông tin;

    c) Khi có bất kỳ vấn đề phát sinh nào xảy ra mà bản Thỏa Thuận này chưa đề cập đến, các Bên sẽ ưu tiên giải quyết nội bộ với nhau trên cơ sở cân bằng lợi ích cho các Bên;

    d) Các Bên sẽ phối hợp, hỗ trợ nhau tối đa trong việc giải quyết khiếu nại của Khách Hàng để giảm thiểu tối đa thiệt hại (nếu có);

    e) Dữ Liệu Khách Hàng là thông tin bảo mật ở mức độ cao nhất, các Bên chỉ được cung cấp cho Bên thứ ba khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền;

    f) Các Bên phải thông báo ngay cho Bên còn lại nếu phát hiện Khách Hàng là:

 • Các tổ chức khủng bố.

 • Khách Hàng là (những) công dân/ tổ chức bị cấm lưu trú theo chỉ định của một quốc gia bất kỳ hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới;

 • Các Bên/cá nhân có tội về rửa tiền, hối lộ, gian lận hoặc tham nhũng.

 • Bên B cam kết sử dụng hình ảnh và các thông tin của Bên A trung thực, chính xác. Trong trường hợp thỏa thuận này chấp dứt, Bên B có trách nhiệm bảo toàn thông tin, không cung cấp cho bên thứ 3, không xuyên tạc hình ảnh và thông tin của bên A vào mục đích riêng.
   

Điều 9. Chấm dứt Thỏa Thuận 

    Thỏa Thuận này chấm dứt trong trường hợp xảy ra một trong các sự kiện sau đây: 

    a) Các Bên Thỏa Thuận về việc chấm dứt Thỏa Thuận. Trong trường hợp một trong hai Bên muốn chủ động chấm dứt Thỏa Thuận thì phải thông báo trước với Bên còn lại trước ít nhất 15 (mười lăm) ngày làm việc và vẫn phải hoàn thành các nghĩa vụ đã phát sinh trước khi chấm dứt Thỏa Thuận.

    b) Một trong các Bên phá sản, giải thể, chấm dứt hoạt động.

    c) Một trong hai bên không thực hiện đúng cam kết.

    d) Các trường hợp khác theo Thỏa Thuận và/hoặc theo quy định pháp luật. 
 

Điều 10. Phạt vi phạm Thỏa Thuận và bồi thường thiệt hại

    10.1.  Bồi thường thiệt hại

Nếu bất kỳ Bên nào không thực hiện nghĩa vụ của mình dẫn đến việc gây ra thiệt hại thực tế cho Bên còn lại, thì Bên vi phạm phải chịu bồi thường toàn bộ giá trị thiệt hại đó cho Bên bị thiệt hại. Đồng thời, Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu Bên vi phạm phải thực hiện các nghĩa vụ của mình trong một khoảng thời gian hợp lý và mọi chi phí liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ này sẽ do Bên vi phạm chịu trách nhiệm. Bên bị vi phạm sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát, chi phí hoặc bất lợi trực tiếp phát sinh do việc thực hiện nghĩa vụ của Bên vi phạm, trừ khi các mất mát, thiệt hại, chi phí hoặc bất lợi trực tiếp này gây ra do lỗi của Bên bị vi phạm.

    10.2. Phạt vi phạm

Nếu một trong các Bên vi phạm bất kỳ điều khoản nào được quy định tại Thỏa Thuận thì Bên vi phạm sẽ phải chịu phạt vi phạm một khoản tiền tương đương 8% (tám phần trăm) giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm. Bên vi phạm có nghĩa vụ thanh toán khoản tiền phạt trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của Bên bị vi phạm về hành vi vi phạm. 

Đối với phần nghĩa vụ bị vi phạm nhưng không thể hoặc các Bên không có căn cứ để định giá thiệt hại thì khoản phạt được xác định là tương đương với giá trị Doanh Thu mà Bên bị vi phạm được hưởng vào tháng liền trước đó.

    10.3. Bên bị vi phạm có quyền quyết định việc áp dụng đồng thời hoặc riêng lẻ quy định tại mục 10.1 và mục 10.2. Tùy vào từng trường hợp, ngoài việc áp dụng các quy định tại mục 10.1 và 10.2, Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu Bên vi phạm phát hành thư xin lỗi, đính chính công khai gửi đến Bên bị vi phạm và các Bên liên quan (nếu có).

Điều 11. Bảo mật thông tin 

    Trong thời gian hiệu lực của Thỏa Thuận này, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của một trong hai Bên, Bên còn lại không được tiết lộ Thỏa Thuận hoặc bất kỳ một văn bản, tài liệu nào về thương hiệu, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh và tất cả các tài sản vô hình khác mang tính chất nhận diện thương hiệu, cũng như thông tin được cung cấp trong quá trình thực hiện Thỏa Thuận này cho một Bên thứ ba bất kỳ; trừ trường hợp buộc phải cung cấp theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật và/hoặc cung cấp thông tin cho đơn vị tư vấn, đơn vị đại diện của mình và yêu cầu Bên nhận thông tin phải cam kết trách nhiệm bảo mật tương tự.

Điều 12. Khiếu nại và giải quyết tranh chấp 

    a) Hai Bên cam kết sẽ thông báo cho nhau kịp thời mọi vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện Thỏa Thuận và sẽ cùng nhau giải quyết các tranh chấp phát sinh bằng thương lượng, hòa giải trên tinh thần hợp tác, thiện chí.

    b) Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày một Bên đưa ra thông báo yêu cầu giải quyết tranh chấp mà không thể giải quyết được thông qua thương lượng, hòa giải, thì tranh chấp đó sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với các Bên. Các chi phí liên quan đến việc giải quyết tranh chấp (lệ phí, án phí toà án, chi phí thuê luật sư và các chi phí pháp lý khác phát sinh) sẽ do Bên thua kiện chịu.

    c) Trong quá trình giải quyết tranh chấp nêu trên, các Bên có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện Thỏa Thuận nếu như không có Thỏa Thuận nào khác của các Bên về tạm dừng hoặc chấm dứt Thỏa Thuận.
 

Điều 13. Điều khoản chung 

    a) Thỏa Thuận này được hiểu và chịu sự điều chỉnh của Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

    b) Mọi sửa đổi, bổ sung Thỏa Thuận này đều phải được làm bằng văn bản và có chữ ký của hai Bên. Các Phụ Lục là phần không tách rời của Thỏa Thuận.

    c) Tất cả các thông báo và thông tin khác được đưa ra theo Thỏa Thuận này phải được lập thành văn bản và được gửi đi bằng: (i) đường bưu điện hoặc (ii) giao tận tay hoặc (iii) fax (và các bản gốc được gửi bằng đường bưu điện trong vòng 02 (hai) ngày làm việc sau đó) theo địa chỉ của các Bên như nêu tại phần chủ thể của Thỏa Thuận.

    d) Nếu bất kì nội dung nào trong Thỏa Thuận này vô hiệu, trái pháp luật hoặc không thể thực hiện được, nội dung đó sẽ được xem là đương nhiên sửa đổi trong giới hạn thấp nhất có thể để trở nên có hiệu lực đúng pháp luật và có thể thực hiện được. Trong trường hợp những thay đổi đó không thể thực hiện được, các nội dung đó được xem như huỷ bỏ. Việc một hoặc một số nội dung trong Thỏa Thuận bị sửa đổi hoặc huỷ bỏ không làm ảnh hưởng đến hiệu lực và việc thực hiện của các nội dung khác của Thỏa Thuận.

    e) Tại thời điểm Khách Hàng đặt Chỗ Nghỉ thông qua Hệ Thống Platform của Bên B, Thỏa Thuận này mặc nhiên phát sinh hiệu lực mà không cần các Bên phải thông báo cho nhau.

    f) Thỏa Thuận này có thể được đưa lên Nền tảng hoặc bằng cách thực hiện một bản sao
riêng hoặc bằng bản PDF hoặc fax. Thỏa Thuận này chỉ có hiệu lực sau khi có xác
nhận bằng văn bản về việc chấp nhận Chỗ Nghỉ bởi Bên B.

Thỏa Thuận này được xây dựng, phát hành và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần DAYLADAU, và chỉ cung cấp cho các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện và chấp thuận tất cả các điều khoản được nêu trong văn bản Thỏa Thuận này.

 

bottom of page