top of page
Ảnh màn hình 2023-11-28 lúc 14.02.33.png
Thiết kế chưa có tên (4).png
Thiết kế chưa có tên (4).png

Tài liệu Hướng dẫn Kinh doanh Homestay/ Căn hộ dịch vụ ngắn hạn A-Z
MIỄN PHÍ của Dayladau

 

Cẩm nang kiến thức & kinh nghiệm kinh doanh Homestay

thực tế A-Z từ Dayladau

 

Từ kiến thức cơ bản về cho người mới bắt đầu kinh doanh Homestay đến kinh nghiệm thực tế tối ưu doanh thu cho chủ chuỗi Homestay.


Chương 1: Kinh doanh Homestay là gì? Cách để bắt đầu Kinh doanh Homestay?

Nội dung chương:

 • Homestay là gì?

 • Kinh doanh Homestay là gì? Có những loại hình kinh doanh Homestay nào?

 • Kinh doanh Homestay cần gì?

 • Cách kinh doanh Homestay?

 • Mở Homestay cần bao nhiêu vốn?

 • Kinh doanh Homestay cần giấy phép gì?

 • Nên tự làm hay chọn hợp tác kinh doanh Homestay?

 • Chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh thực tế Homestay từ chủ chuỗi Homestay 65 căn hộ ngắn hạn?


Chương 2: Lập dự toán kinh doanh Homestay chi tiết: Mở Homestay cần bao nhiêu vốn? Lợi nhuận kinh doanh Homestay như thế nào? 

Nội dung chương:

 • Tại sao trước khi bắt đầu cần lập kế hoạch tài chính kinh doanh Homestay chi tiết?

 • Mẫu kế hoạch kinh doanh Homestay gồm những gì?

 • 5 bước lập Bảng dự toán kinh doanh Homestay
  >> Bước 1: Xác định địa điểm Homestay
  >> Bước 2: Xác định tập khách hàng mục tiêu
  >> Bước 3: Xác định mức giá bán phòng
  >> Bước 4: Xác định mức vốn đầu tư
  >> Bước 5: Hoàn thiện Bảng dự toán kinh doanh Homestay

 • Đàm phán và ký kết Hợp đồng


Chương 3: Cách decor thiết kế Homestay để tối đa doanh thu bán phòng - tặng 5 bản thiết kế Homestay hot nhất

Nội dung chương:

 • Nguyên tắc để thiết kế Homestay đẹp mang lại doanh thu cao

 • 3 sai lầm nên tránh khi thiết kế căn hộ

 • Gợi ý 5 phong cách thiết kế Homestay - tặng kèm bản vẽ
  >> Phong cách Rustic
  >> Phong cách Scandinavian
  >> Phong cách Industrial
  >> Phong cách Vintage
  >> Phong cách hiện đại


Chương 4: Vận hành kinh doanh Homestay như thế nào để tối ưu chi phí và tạo thu nhập thụ động?

Nội dung chương:

 • Tự vận hành hay hợp tác kinh doanh Homestay?

 • Tại sao phải nắm được nguyên tắc quản trị nhân sự?

 • 4 cơ chế thúc đẩy năng suất nhân sự

 • 3 nguyên tắc quản trị nhân sự

 • Sơ đồ nhân sự vận hành Homestay
  >> Cohost
  >> Cleaner dọn dẹp
  >> Nhân sự kỹ thuật
  >> Nhân sự kế toán

 • Hướng dẫn áp dụng phần mềm Dayladau For Partner vào tối ưu vận hành